Impressum

Osobní konzultace:
Pondělí - pátek: od 9:00 do 18:00 hodin Po telefonu a v našich obchodních prostorách. Samozřejmě máte také možnost domluvit si individuální schůzku s konzultantem. Stačí kontaktovat kolegy v příslušné pobočce ve Forchheimu nebo Höckendorfu e-mailem na info@euroteplo.eu nebo telefonicky.
Vystavovatelem a prodejcem / poskytovatelem těchto webových stránek je:
EnergieWerk Ost GmbH
Obercunnersdorfer Str. 4
01774 Klingenberg

Tel.: +49(0)35055-6900500
Fax: +49(0)35055-690099

E-mail: info[at]euroteplo.eu
Domovská stránka:www.euroteplo.eu

Sídlo společnosti: Klingenberg
Jednatel společnosti: Dr. Daniel Pfeiffer
číslo v obchodním rejstříku: HRB 33258
Rejstříkový soud: Místní soud v Drážďanech
Identifikační číslo pro daň z prodeje: DE 294449971

V případě dotazů a žádostí o rozhovor se na nás můžete obrátit i neformálně prostřednictvím info@euroteplo.eu.

V souladu s § 28 BDSG nesouhlasíme s jakýmkoli komerčním využitím a zveřejněním našich údajů Odpovědná kontaktní osoba: pan Dr. Daniel Pfeiffer
Porušení předpisů :
Pokud máte podezření, že na těchto webových stránkách došlo k porušení některého z vašich vlastnických práv, neprodleně nás informujte elektronickou poštou, aby bylo možné rychle zjednat nápravu. Upozornění: Časově nároČnější zapojení právníka do vydání varovného oznámení na náklady poskytovatele služeb neodpovídá skuteČnému nebo předpokládanému záměru poskytovatele služeb.
Odmítnutí odpovědnosti:
Přestože jsme sestavování informací na našich webových stránkách věnovali maximální péČi, nemůžeme zaruČit jejich správnost. V žádném případě neneseme odpovědnost za škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním zde uvedených informací, a? už jde o přímé, nepřímé, následné nebo zvláštní škody. Vyhrazujeme si právo na změnu informací bez předchozího upozornění.
Rezervace dat:
Na tyto internetové stránky a jejich informace se vztahuje výhrada informací a následující výhrada jednání. Na dosažení daňových a ekonomických výhod není poskytována žádná záruka. To není ani předmětem smlouvy, ani základem podnikání.
Odkazy na další stránky:
Zemský soud v Hamburku ve svém rozsudku ze dne 12. května 1998 rozhodl, že uvedení odkazu může znamenat spoluodpovědnost za obsah odkazované stránky. Podle Zemského soudu v Hamburku tomu lze zabránit pouze výslovným distancováním se od tohoto obsahu. Pro všechny tyto odkazy a doporučení platí následující: "Rádi bychom výslovně zdůraznili, že nemáme žádný vliv na podobu a obsah odkazovaných nebo doporučených stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu a obrázků všech odkazovaných nebo doporučovaných stránek. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy nebo doporučení na našich stránkách a na obsah stránek, na které odkazy, bannery a doporučení vedou." Neneseme odpovědnost za přímé a nepřímé odkazy, které leží mimo naši oblast odpovědnosti, zejména proto, že je pro nás technicky nemožné a nepřiměřené zabránit používání v případě nezákonného obsahu. V případě, že použitím informací na nich uvedených dojde ke škodě, může být odpovědný pouze autor příslušných stránek, nikoli ten, kdo na tyto stránky odkázal. Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je přístupné na všech našich stránkách prostřednictvím odkazu a je kdykoli volně přístupné.
§ 19 Služba pro řešení sporů online
(1) Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů. Platformu můžete kontaktovat zde! Naše e-mailová adresa je info@euroteplo.eu. Pokud by někdy došlo k neshodám vyplývajícím z některé z našich smluv, vždy se je budeme snažit vyřešit smírnou cestou. Nejsme povinni účastnit se rozhodčího řízení a bohužel vám to nemůžeme nabídnout.