Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EnergieWerk Ost GmbH

(od listopad 2022)

§ 1 Oblast působnosti

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní vztahy s našimi zákazníky (dále jen "kupující") ve znění platném v době objednávky.

(2) Odchylné, rozporné nebo doplňující Všeobecné obchodní podmínky kupujícího se nestávají součástí smlouvy, pokud jsme výslovně nesouhlasili s jejich platností v textové podobě.

(3) Jednotlivá ujednání uzavřená v individuálních případech mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a musí mít textovou podobu.

§ 2 Definice

(1) "Kupující" ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou spotřebitelé i podnikatelé. Pokud se níže uvedené ustanovení výslovně nevztahuje pouze na spotřebitele nebo podnikatele, platí stejně pro všechny kupující.

(2) "Spotřebitelem" ve smyslu těchto Obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která s námi uzavírá právní úkon za účelem, který převážně nesouvisí s její podnikatelskou ani samostatně výdělečnou činností.

(3) "Podnikatelé" ve smyslu těchto Obchodních podmínek jsou fyzické nebo právnické osoby nebo společnosti s právní subjektivitou, které s námi vstupují do obchodních vztahů a které tak jednají v rámci výkonu své obchodní nebo samostatně výdělečné činnosti (§ 14 BGB - německého občanského zákoníku).

Pokud podnikatelé nejednají v rámci výkonu své podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti, požívají rovněž práv určených spotřebitelům. Jsou považováni za spotřebitele ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

§ 3 Oblast prodeje 

(1) Kromě České republiky zahrnuje naše prodejní území také Německo, Belgii, Francii, Lucembursko, Rakousko a Švýcarsko.

(2) Omezení dodání se zobrazí nebo jsou kupujícímu sdělena během procesu objednávání.

§ 4 Nabídky a uzavření smlouvy

(1) Vyobrazení a popisy výrobků na našich internetových stránkách obsahují základní charakteristiky zboží. Neobsahují však žádné nabídky na uzavření kupní smlouvy. Jedná se výhradně o nezávazné výzvy k podání objednávky.

(2) Objednávky lze zadávat elektronicky prostřednictvím našeho online portálu. V tomto případě si kupující může vybrat zboží z naší nabídky a shromáždit jej v tzv. "Nákupním košíku" kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku". Kliknutím na tlačítko "Objednávka podléhá platbě" kupující závazně nabízí nákup zboží v Nákupním košíku za celkovou zobrazenou cenu.Před odesláním objednávky si kupující může kdykoli prohlédnout své údaje a opravit je pomocí funkce mazání a změny. Kromě toho je odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky zobrazen před odesláním objednávky, a kupující tak má možnost si je přečíst před nákupem. Pokud je objednávka uskutečněna, kupující přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky jako součást své nabídky.

(3) Objednávky lze zadávat také telefonicky, faxem nebo e-mailem prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. To platí výhradně pro dodávky do Švýcarska

(4) Doba uzavření smlouvy závisí na způsobu platby zvoleném kupujícím. U okamžitých platebních metod (v našem obchodě platba předem bankovním převodem, PayPal, okamžitý převod, inkaso Klarna a kreditní karta Klarna) je smlouva uzavřena kliknutím na "objednávka podléhá platbě". Pro způsoby platby na dobírku, v hotovosti při převzetí, Amazon Payments, Klarna Invoice a Klarna Installment Purchase platí následující: Potvrzení o přijetí objednávky slouží výhradně k tomu, abychom vás informovali, že jsme vaši objednávku obdrželi, a nepředstavuje ještě přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva na zboží je uzavřena se společností "EnergieWerk Ost GmbH, Obercunnersdorfer Straße 4, D-01774 Klingenberg, tel.: +49-035055-6900-0, fax: +49-035055 6900-99, e-mail: info@euroteplo.eu", když přijmeme Vaši objednávku zasláním potvrzení o odeslání objednaného zboží nebo v případě platby v hotovosti při převzetí Vás informujeme, že je zboží připraveno k vyzvednutí.

(5) Text objednávky je uložen u nás. Při objednávce přes náš online portál si ji můžete vytisknout po dokončení procesu objednávky. Pokud má kupující zákaznický účet, lze text objednávky vyvolat a vytisknout také v rámci zákaznického účtu. Údaje o objednávce jsou v každém případě obsaženy také v potvrzení o přijetí, které je zasláno e-mailem nebo dopisem po objednávce a které si od nás můžete kdykoli vyžádat.

(6) Výše uvedená ustanovení se nevztahují na zpracování právních úkonů prostřednictvím online tržišť a/nebo online aukcí. V tomto případě se na uzavření smlouvy vztahují výhradně všeobecné obchodní podmínky příslušného tržiště nebo provozovatele aukce. Pokud příslušné tržiště nabízí možnost uložení vlastních všeobecných obchodních podmínek a pokud jsme této možnosti využili, platí námi uložené Všeobecné obchodní podmínky.

(7) Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy se provádí e-mailem, částečně automaticky. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, je správná, že příjem e-mailů je technicky zaručen a zejména že mu nebrání filtry SPAM.

§ 5 Ceny a náklady na dopravu

(1) Ceny uvedené na našich internetových stránkách zahrnují platnou zákonnou daň z přidané hodnoty, nikoli však náklady na dopravu.

(2) Případné náklady na dopravu budou kupujícímu sděleny v rámci objednávky. Podrobnosti a výši nákladů na dopravu si můžete kdykoli prohlédnout na našich internetových stránkách (www.euroteplo.eu).

(3) Náklady na dopravu nese kupující. To neplatí, pokud je kupující spotřebitelem a uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. I v tomto případě však nese ty náklady, které vznikly pouze proto, že si zvolil jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme.

(4) V souvislosti s překročením hranic mohou vzniknout další náklady (např. clo, poplatky, daně atd.). Tyto náklady nese rovněž kupující. Ty se zobrazí nebo jsou kupujícímu sděleny před odesláním objednávky.

§ 6 Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

(1) Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními.

(2) Podle § 312g německého občanského zákoníku se právo na odstoupení od smlouvy nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.

(3) V případě odstoupení od smlouvy nese přímé náklady na zpětnou přepravu spotřebitel. Pokud zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit běžnou poštou, odhadují se náklady na vrácení zboží zejména v závislosti na místě odeslání na max. 250 EUR (např. prostřednictvím spediční firmy).

(4) Podmínky, lhůty a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v následujících pokynech pro odstoupení od smlouvy podle § 7 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

>(5) Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář, který je k dispozici na našich internetových stránkách (www.euroteplo.eu). Použití tohoto formuláře však není povinné.

§ 7 Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezmete nebo jste převzali poslední zboží.

V případě smlouvy o dodání zboží v několika dílčích zásilkách nebo kusech činí lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezmete nebo jste převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední kus.

Chcete-li uplatnit své právo na odvolání, musíte nám zaslat,

EnergieWerk Ost GmbH
Reinhardtsgrimmaer Str. 4
D-01744 Dippoldiswalde
Telefon: 035055-69000
Fax: 035055-690099
E-mail: info@euroteplo.eu

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme Vám vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o Vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokudse s Vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě Vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy. Náklady se odhadují max. na 250 EUR.

Ztrátu hodnoty zboží budete muset uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody vyloučení nebo ukončení platnosti

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy:
- pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
- pro dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno;

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně v případě smluv na dodávku zboží:
- při dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;
- za dodání zboží, pokud bylo po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíseno s jiným zbožím.

§ 8 Platba

(1) Platba se provádí podle volby kupujícího platbou předem (bankovním převodem), platbou v hotovosti při převzetí, prostřednictvím PayPal, PayPal Express, Amazon Payments, na dobírku nebo prostřednictvím našeho externího poskytovatele služeb Klarna. V případě platby na dobírku budou účtovány další poplatky, které hradí kupující. Pokud je dohodnuta platba předem, poskytujeme 3% slevu z celkové částky faktury.

(2) Pro platby prostřednictvím Klarny platí následující podmínky:
a) Pro zákazníky s bydlištěm v Německu: Ve spolupráci se společností Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme pro Německo následující možnosti platby. Platba se v každém případě provádí ve prospěch společnosti Klarna:
- Faktura Klarna: Při nákupu na účet u společnosti Klarna obdržíte zboží vždy jako první a máte vždy čtrnáctidenní lhůtu splatnosti. Fakturační podmínky najdete zde.
- Nákup na splátky u společnosti Klarna: Se službou financování společnosti Klarna můžete svůj nákup flexibilně zaplatit v měsíčních splátkách ve výši minimálně 1/24 celkové částky (minimálně však 6,95 EUR) nebo za podmínek uvedených jinak v pokladně. Další informace o službě nákupu na splátky, včetně všeobecných obchodních podmínek a evropských standardních informací o spotřebitelském úvěru, naleznete zde.
- Bankovní převod SOFORT
- Kreditní karta (Visa/ Mastercard/ AmericanExpress)
- Přímé inkaso

Tyto platební možnosti jsou nabízeny v rámci služby Klarna Checkout. Další informace a podmínky používání společnosti Klarna pro Německo najdete zde. Obecné informace o společnosti Klarna najdete zde. Společnost Klarna bude s Vašimi osobními údaji nakládat v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a podle zásad ochrany osobních údajů společnosti Klarna.

b) Pro zákazníky s bydlištěm v Rakousku: Ve spolupráci se společností Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme následující možnosti platby. Platba se v každém případě provádí ve prospěch společnosti Klarna:
- Faktura: Při nákupu na účet u společnosti Klarna obdržíte zboží vždy jako první a máte vždy čtrnáctidenní lhůtu splatnosti. Fakturační podmínky najdete zde.
- Bankovní převod SOFORT
- Kreditní karta (Visa/Mastercard)
- Přímé inkaso

Možnosti platby jsou nabízeny v rámci služby Klarna Checkout. Další informace a podmínky používání společnosti Klarna najdete zde.

Obecné informace o společnosti Klarna najdete zde. Společnost Klarna bude s Vašimi osobními údaji nakládat v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a podle zásad ochrany osobních údajů společnosti Klarna.

(3) Naše pokladní řešení poskytuje společnost Klarna (Klarna AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko) a používá soubory cookie, aby Vám při používání pokladny společnosti Klarna poskytla ideální, na míru šitý online zážitek. Podrobný seznam souborů cookie a vysvětlení jejich účelu naleznete zde pro Německo a zde pro Rakousko.

(4) V naší pokladně používáme službu Klarna Checkout. Za tímto účelem jsou Vaše údaje, jako je e-mailová adresa, jméno a příjmení, datum narození, adresa a telefonní číslo, automaticky předány společnosti Klarna AB (publ.), jakmile vstoupíte do pokladny. Podmínky používání služby Klarna Checkout najdete zde.

(5) Pokud využijete možnosti platby v hotovosti při převzetí a platby předem (bankovním převodem), poskytujeme Vám slevu 3 % z celkové částky faktury.

(6) Platební metody PayPal, PayPal Express, Amazon Payments a všechny platební metody nabízené prostřednictvím společnosti Klarna jsou prováděny prostřednictvím externích poskytovatelů služeb, kterým postupujeme naši pohledávku z kupní ceny vůči kupujícímu a kteří tuto pohledávku z kupní ceny vymáhají nezávisle a svým jménem. Konkrétně se jedná o to, že platby prostřednictvím služby Paypal se provádějí na společnost PayPal (Europe) S.ŕ r.l. et Cie, S.C.A., platby prostřednictvím služby Amazon Payments na společnost Amazon Payments Europe S.C.A. a platby prostřednictvím společnosti Klarna (Klarna Invoice, Klarna Installment Purchase, SOFORT Transfer, Credit Card, Direct Debit) na společnost Klarna AB (publ).

(7) Splatnost našich faktur se řídí zákonnými ustanoveními. V případě zpracování právních úkonů prostřednictvím online tržišť a/nebo online aukcí se datum splatnosti určuje především v souladu se všeobecnými podmínkami příslušného tržiště nebo provozovatele aukce.

(8) Další podrobnosti o jednotlivých způsobech platby naleznete v přehledu na adrese: https://www.euroteplo.eu/zahlungsarten. Zde najdete také informace o možných omezeních, jako jsou horní nebo dolní limity částky na faktuře pro jednotlivé způsoby platby. Vezměte prosím na vědomí, že platební metody zpracovávané prostřednictvím externích poskytovatelů služeb nemusí být ve všech případech k dispozici, protože používají různé rizikové mechanismy. Platební metody, které Vámbudou nabídnuty v procesu objednávky, vyplývají nejen z obecných kritérií jednotlivých platebních metod, ale také z výsledku tohoto posouzení rizik.

(9) Vyhrazujeme si právo v jednotlivých případech vyloučit některé platební metody nebo povolit jiné platební metody.

§ 9 Doručení

(1) Není-li písemně dohodnuto jinak, doručení provede námi pověřený spediční agent „zdarma u krajnice“. Nejsme proto povinni přepravovat zboží na konkrétní pozemek, do budovy nebo v budově. Vzhledem k tomu, že se zásilky obvykle přepravují nákladními automobily, informujte nás prosím předem o případných
omezeních přístupu k místu dodání.

(2) Rozsah našich dodávek je určen našimi specifikacemi v potvrzení o odeslání. Nejsme povinni poskytovat montážní služby.

(3) Balení zboží podléhá našemu uvážení.

(4) Dílčí dodávky jsou přípustné, pokud je zajištěno dodání zbývajícího objednaného zboží a dílčí dodávka je pro kupujícího přiměřená, zejména nevzniká značné dodatečné úsilí nebo dodatečné náklady.

(5) Výrobce si vyhrazuje právo na změny designu nebo tvaru a na barevné odchylky v průběhu dodací lhůty, pokud tyto změny nebo odchylky nezhoršují technické funkce zboží a jsou pro kupujícího přiměřené.

§ 10 Dodací lhůta

(1) Námi uvedené dodací lhůty jsou vždy pouze orientační, a proto mohou být překročeny až o tři pracovní dny (od pondělí do pátku). To neplatí, pokud bylo dohodnuto pevné datum dodání.

(2) Dodací lhůty nebo termíny dodání námi uvedené nebo s námi dohodnuté se vztahují k okamžiku předání speditérovi, dopravci nebo jiné třetí straně pověřené přepravou. Dodací lhůta se proto považuje za dodrženou v každém případě, pokud v době jejího uplynutí předmět dodávky opustil náš závod nebo pokud byl kupující v případě vyzvednutí informován o naší připravenosti k odeslání.

(3) Námi stanovené nebo s námi dohodnuté dodací lhůty začínají běžet dnem přijetí celé fakturované částky, jinak uzavřením kupní smlouvy.

(4) Pokud jsme neurčili dodací lhůtu nebo datum dodání nebo se nedohodli jinak, považuje se odeslání do tří týdnů od příslušného data podle odstavce 3 za dohodnuté.

(5) Pokud objednané zboží nemůže být dodáno, protože nám ho náš dodavatel bez našeho zavinění nedodá, přestože se k tomu dodavatel smluvně zavázal, prodlužuje se dodací lhůta do doby, než nám ho náš dodavatel dodá, plus o tři pracovní dny (od pondělí do pátku), nejdéle však o tři týdny od okamžiku dodání naším dodavatelem. V takovém případě budeme zákazníka o prodloužení lhůty neprodleně informovat.

(6) Pokud v případech uvedených v odstavci (5) nebude zboží od našeho dodavatele v dohledné době (maximálně 3 měsíce) k dispozici, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. V takovém případě zákazníka neprodleně informujeme, že objednané zboží již není k dispozici, a neprodleně mu uhradíme veškeré již poskytnuté služby.

(7) V případech vyšší moci (např. přírodní katastrofy, válka, občanská válka, teroristický útok) se dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání narušení plnění, které je tím způsobeno. Pokud vyšší moc způsobí zpoždění plnění o více než tři měsíce, jsou obě strany oprávněny odstoupit od smlouvy; v takovém případě se již poskytnuté služby okamžitě vrátí. Ostatní zákonná práva na odstoupení od smlouvy zůstávají nedotčena.

(8) Pokud je kupující v prodlení s převzetím, použijí se zákonná ustanovení. Kupující nám uhradí zejména skutečně vzniklé a objektivně nezbytné dodatečné náklady. Vyhrazujeme si právo uplatnit další nároky.

§ 11 Zadržovací právo

Kupující je oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

§ 12 Převod rizika

Převod rizika se určuje v souladu se zákonnými ustanoveními.

§ 13 Výhrada vlastnického práva vůči spotřebitelům

Pokud jde o spotřebitele, zůstává nám vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

§ 14 Výhrada vlastnictví vůči podnikatelům

(1) Pokud jde o podnikatele, zůstává nám vlastnické právo ke zboží až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu.

(2) Podnikatel je oprávněn zboží dále prodat v rámci běžného obchodního styku. Již nyní na nás postupuje veškeré pohledávky ve výši fakturované částky, které mu vzniknou vůči třetí osobě v důsledku dalšího prodeje. Zadání přijímáme. Po postoupení je podnikatel oprávněn pohledávku vymáhat. Vyhrazujeme si však právo vymáhat pohledávku sami, jakmile podnikatel řádně neplní své platební povinnosti a je v prodlení s platbou.

(3) Podnikatel je povinen zacházet s vyhrazeným zbožím šetrně a pojistit jej na vlastní náklady proti požáru, vodě a krádeži do výše reprodukční hodnoty zakoupeného zboží. Pokud je zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zabaveno třetími osobami, je kupující povinen upozornit na naše vlastnictví a neprodleně nás o zabavení informovat textovou formou.

(4) Pokud je podnikatel v prodlení s úhradou pohledávky podle odstavce 1, máme právo odstoupit od kupní smlouvy a/nebo požadovat od podnikatele vydání vyhrazeného zboží.

(5) Pokud realizovatelná hodnota zboží s výhradou vlastnictví převyšuje naše pohledávky o více než 10 %, uvolníme na žádost podnikatele jistoty podle našeho výběru.

§ 15 Záruka vůči spotřebitelům

(1) Není-li v následujících ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení o zákonné záruce.

(2) Jakékoli zjevné vady, například zjevné vady materiálu nebo výrobní vady nebo zjevné poškození při přepravě, nám musí být oznámeny do čtrnácti dnů ode dne předání konkrétního reklamovaného zboží. V opačném případě jsou nároky na dodatečné plnění, odstoupení od smlouvy nebo snížení kupní ceny z důvodu těchto vad vyloučeny. Oznámení je třeba zaslat v textové podobě na adresu:

EnergieWerk Ost GmbH
Obercunnersdorfer Street 4
D-01774 Klingenberg
E-mail: info@euroteplo.eu
Fax: 035055-690099

(3) Musí nám být poskytnut čas a příležitost potřebné k dodatečnému plnění, které nám náleží, a zejména musí být reklamované zboží předáno ke kontrole.

(4) Náklady nezbytné pro účely kontroly a následného plnění, zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál (§ 439 odst. 2 BGB), neseme my. Pokud se však požadavek na odstranění vady ukáže jako neoprávněný, můžeme požadovat náhradu vzniklých nákladů v souladu se zákonnými ustanoveními.

(5) Místem plnění našich služeb je zpravidla místo předání, kde Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezme nebo převzala zboží. Pokud následné plnění nemůže být poskytnuto v místě plnění nebo může být poskytnuto pouze nedostatečně, považuje se za přiměřené, aby nám kupující zaslal zboží, které je předmětem reklamace.

(6) V případě použitého zboží a tzv. zboží B, které se neprodává jako nové zboží, činí záruční doba 12 měsíců namísto 24 měsíců platných pro nové zboží. Toto omezení se nevztahuje na odpovědnost za škody na životě nebo zdraví, které vznikly v důsledku nedbalostního nebo úmyslného porušení povinností ze strany společnosti EnergieWerk Ost GmbH nebo některého z jejích oprávněných zástupců. Je zcela vyloučena odpovědnost za vady, na které byl v popisu uveden výslovný odkaz, a za vady související se stářím, které jsou pro výrobek typické.

§ 16 Záruka vůči podnikatelům

(1) Není-li v následujících ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení o zákonné záruce.

(2) Záruční nároky předpokládají, že podnikatel splnil své zákonné povinnosti prohlédnout si zboží a upozornit na vady (§§ 377, 381 německého obchodního zákoníku).

(3) Pokud má zboží v souladu se zákonnými ustanoveními vady, bude následné plnění provedeno podle našeho uvážení odstraněním vady (následné zlepšení) nebo dodáním věci bez vad (náhradní dodávka); tím není dotčeno naše právo odmítnout následné plnění podle zákonných podmínek.

(4) Náklady nezbytné pro účely kontroly a následného plnění, zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál (§ 439 odst. 2 BGB), neseme my. Pokud se však požadavek na odstranění vady ukáže jako neoprávněný, můžeme požadovat náhradu vzniklých nákladů v souladu se zákonnými ustanoveními.

(5) V případě opravy na místě nám nebo námi pověřeným třetím osobám musí být umožněn nerušený přístup k vadnému zboží; vyměněné díly nám musí být vráceny. V případě náhradní dodávky nám kupující vrátí vadný předmět v souladu se zákonnými ustanoveními.

(6) Následné plnění nezahrnuje odstranění vadné věci ani její opětovnou instalaci, pokud jsme původně nebyli povinni ji instalovat.

(7) Pokud se dodatečné plnění nepodařilo nebo přiměřená lhůta, kterou podnikatel stanovil k dodatečnému plnění, uplynula neúspěšně nebo je podle zákonných ustanovení prominutelná, může podnikatel od kupní smlouvy odstoupit nebo snížit kupní cenu a požadovat náhradu škody podle § 17 těchto Všeobecných obchodních podmínek. V případě nepodstatné vady nevzniká právo na odstoupení od smlouvy.

(8) Důkaz o vadě vlastnického práva se předkládá pouze v případě, že bylo v tomto ohledu vydáno pravomocné rozhodnutí proti podnikateli. Právo podnikatele oznámit nám spor zůstává nedotčeno.

(9) Obecná promlčecí lhůta pro nároky z věcných vad a vad vlastnictví vůči podnikatelům činí jeden rok od dodání zboží. Pokud je však zboží stavbou nebo věcí, která byla použita pro stavbu v souladu s jejím obvyklým užíváním a způsobila její vadnost (stavební materiál), činí promlčecí doba 5 let od dodání v souladu se zákonnou úpravou.

Tyto promlčecí lhůty se vztahují i na smluvní a mimosmluvní nároky podnikatele na náhradu škody z vady zboží, ledaže by použití běžné zákonné promlčecí lhůty (§§ 195, 199 BGB) vedlo v jednotlivých případech ke zkrácení promlčecí lhůty.

Nevztahují se však na nároky podnikatele na náhradu škody způsobené zaviněným poškozením života, zdraví, základních smluvních povinností (základními smluvními povinnostmi se rozumí ty, jejichž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy a na které se kupující může pravidelně spoléhat) a na jiné nároky na náhradu škody založené na úmyslném porušení povinnosti nebo porušení povinnosti z hrubé nedbalosti. Neplatí také v případě, že jsme podvodně zatajili vadu, převzali záruku nebo riziko spojené se zadáním zakázky.

Zákonné promlčecí lhůty pro regresní nároky podnikatele podle § 478 německého občanského zákoníku (BGB), jakož i ustanovení o promlčení podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (Produkthaftungsgesetz) nebo jiných závazných zákonných ustanovení o odpovědnosti zůstávají rovněž nedotčeny.

§ 17 Omezení odpovědnosti

(1) Za škodu odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud však jde o zavinění, jsme odpovědní pouze v případě prosté nedbalosti za:

a) za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví;

b) za škody vzniklé v důsledku porušení podstatné smluvní povinnosti (podstatné smluvní povinnosti jsou ty, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na které se kupující může pravidelně spoléhat); v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné, obvykle vznikající škody.

(2) Výše uvedená omezení odpovědnosti platí ve stejném rozsahu i pro naše orgány, právní zástupce, zaměstnance a zprostředkovatele.

(3) Výše uvedená omezení odpovědnosti však neplatí, pokud jsme podvodně zatajili vadu, převzali riziko při nákupu nebo záruku za jakost zboží. Nároky podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo jiných povinných zákonných ustanovení o odpovědnosti zůstávají rovněž nedotčeny.

§ 18 Závěrečná ustanovení

(1) S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije právo Spolkové republiky Německo. Pro spotřebitele z Rakouska a Švýcarska platí bez ohledu na to závazné předpisy na ochranu spotřebitele příslušné domovské země.

(2) Smluvním jazykem je němčina.

(3) Je-li kupujícím obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva, sjednává se jako místo příslušnosti a plnění pro všechny vzájemné nároky smluvních stran naše sídlo. Vyhrazujeme si však i v tomto případě právo žalovat kupujícího v místě jeho obecné příslušnosti.

§ 19 Smírčí rada online

(1) Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů. Na platformu se dostanete zde! Naše e-mailová adresa je info@euroteplo.eu.

Pokud z některé z našich smluv vyplynou neshody, vždy se je pokusíme vyřešit smírně. Nejsme povinni účastnit se smírčího řízení a bohužel Vám to nemůžeme nabídnout.

Vzorový formulář pro zrušení

Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět na adresu

Euro Teplo S.r.o.
Náměstí Míru 137
344 01 Domažlice
Česká republika
Telefon: +420 379 428 638
E-Mail: info@energiewerk-gmbh.de

Odvolávám tímto smlouvu, kterou jsem uzavřel/a na poskytnutí následující služby (*) / na nákup následujícího zboží (*):
 

objednáno na:(*)


 

obdrženo dne:(*)


 

Jméno a příjmení zákazníka:


 

Ulice, číslo:


 

Poštovní směrovací číslo a město zákazníka:


 

Ostatní:


 

Datum:


 

Podpis klienta (pouze v případě oznámení na papíře):


 

(*) Nehodící se škrtněte.

>> Zde si můžete stáhnout storno formulář ve formátu PDF: https://www.euroteplo.eu/Widerrufsformular-Muster-euroteplo_CZ.pdf