Informace o ochraně údajů

Pokud není dále uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni údaje poskytnout. Jejich neposkytnutí nebude mít žádné následky. To platí pouze v případě, že v následných zpracovatelských operacích není uveden opak. "Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

 

Soubory protokolu serveru

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou údaje o používání přenášeny vaším internetovým prohlížečem a ukládány do protokolových dat (soubory protokolu serveru). Tyto uložené údaje zahrnují například název navštívené stránky, datum a čas přístupu, objem přenesených dat a poskytovatele, který o ně požádal. Tyto údaje se používají výhradně k zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a ke zlepšení našich služeb. Tyto údaje není možné přiřadit ke konkrétní osobě.

 

Průzkum a zpracování při použití kontaktního formuláře

Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním zaslaných údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování Vaší žádosti. Vaše údaje budou následně vymazány, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a použitím.

 

Použití Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Účelem tohoto dotazu je rozlišit, zda vstupní údaje zadal člověk, nebo zda byly zpracovány automatizovaně, strojově. Dotaz zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. Za tímto účelem jsou vaše vstupní údaje předávány společnosti Google a tam jsou dále využívány. Vaše IP adresa však bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání této služby. IP adresa odeslaná prohlížečem v rámci reCaptcha nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Vaše údaje mohou být předány také do USA. Pro předávání údajů do USA platí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, tzv. štít na ochranu soukromí. Společnost Google se účastní "štítu na ochranu soukromí" a podřídila se jeho požadavkům. Stisknutím dotazu souhlasíte se zpracováním svých údajů. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejících zásadách ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/

 

Zákaznický účet

Při založení zákaznického účtu shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu, který je v něm uveden. Zpracování údajů slouží ke zlepšení vašeho nakupování a zjednodušení zpracování objednávek. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.

 

Sběr dat při psaní komentáře

Když komentujete článek nebo příspěvek, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text komentáře) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování slouží k tomu, aby bylo možné komentovat a zobrazovat komentáře. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním zaslaných údajů. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Vaše osobní údaje budou poté vymazány.

Při zveřejnění vašeho komentáře bude zveřejněno pouze jméno, které jste uvedli.

Sběr, zpracování a použití osobních údajů při objednávání

Při zadávání objednávky shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro vyřízení vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud ji nepředložíte, smlouva nebude uzavřena. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO a je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Jedinou výjimkou jsou naši servisní partneři, které potřebujeme k vyřízení smluvního vztahu, nebo poskytovatelé služeb, které využíváme v rámci zpracování objednávek. Kromě příjemců uvedených v příslušných bodech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou to např. příjemci následujících kategorií: Poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé služeb správy zboží, poskytovatelé služeb pro zpracování objednávek, webhostingové společnosti, poskytovatelé IT služeb a obchodníci s dropshippingem. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.

 

Sběr, zpracování a použití dat pro hodnotící portál Trustpilot

Nabízíme možnost zasílat recenze na naše služby prostřednictvím recenzní služby www.trustpilot.de, která podléhá podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů společnosti Trustpilot, zveřejněným na http://legal.trustpilot.de/end-user-privacy-terms a http://legal.trustpilot.de/end-user-terms-and-conditions. Účastí v tomto hodnotícím systému (je nutná vaše registrace) bude vaše hodnocení zveřejněno jak na našich webových stránkách, tak na webových stránkách společnosti Trustpilot a jejích partnerů.

Pro účely použití společností Trustpilot předáme vaši e-mailovou adresu, vaše jméno a příjmení a námi vygenerované číslo objednávky společnosti Trustpilot A/S, Pilestrćde 58, 5th floor, 1112 Kodaň, Dánsko (support@trustpilot.com). Trustpilot vám naším jménem zasílá výzvy k hodnocení. Zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu oprávněného zájmu získávat hodnocení uživatelů a vytvářet tak základ důvěry pro používání webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

 

Použití e-mailové adresy pro zasílání newsletterů

Vaši e-mailovou adresu používáme bez ohledu na zpracování smlouvy výhradně pro naše vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Za tímto účelem se můžete z odběru newsletteru kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás o tom informovat. Vaše e-mailová adresa bude poté z distribučního seznamu odstraněna.

Vaše údaje budou předány poskytovateli služeb pro e-mailový marketing v rámci zpracování objednávky. Vaše údaje nebudou předány žádné další třetí straně.

 

Použití e-mailové adresy pro zasílání přímého marketingu

Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme obdrželi v souvislosti s prodejem zboží nebo služby, používáme k zasílání elektronické reklamy na naše vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste si u nás již zakoupili, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. Poskytnutí e-mailové adresy je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud ji nepředložíte, smlouva nebude uzavřena. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z oprávněného zájmu na přímé reklamě. Proti tomuto používání vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Kontaktní údaje pro uplatnění námitky naleznete v tiráži. K tomuto účelu můžete také použít odkaz uvedený v reklamním e-mailu. Nevznikají tak žádné jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb.

 

Použití služby PayPal

Na všechny transakce PayPal se vztahují zásady ochrany osobních údajů PayPal. Najdete ji na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE

 

Použití Klarny

Na všechny transakce Klarna se vztahují Zásady ochrany osobních údajů Klarna. Tuto informaci naleznete na adrese: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

 

Použití plateb Amazon

Na všechny transakce Amazon Payments se vztahují Zásady ochrany osobních údajů Amazon Payments. Tuto informaci naleznete na adrese: https://pay.amazon.com/de/help/201751600  

 

Ideální logo

Logo našeho partnera idealo (idealo internet GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlín) je integrováno na našich webových stránkách. Když navštívíte naše webové stránky, prohlížeč použitý na vašem koncovém zařízení automaticky odešle informace serveru idealo. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. souboru protokolu serveru po dobu 7 dnů. Následující informace jsou shromažďovány bez vašeho zásahu a uchovávány až do automatického vymazání:

  • IP adresa žádajícího počítače,
  • Datum a čas přístupu,
  • Název a adresa URL souboru, k němuž se přistupuje,
  • Webová stránka, ze které byl proveden přístup (URL odkazu),
  • používaný prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače a název poskytovatele přístupu,
Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné doručovat webové stránky. Za tímto účelem musí IP adresa zůstat uložena po celou dobu trvání relace. Ukládání do protokolových souborů se provádí za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Kromě toho se údaje používají k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti systémů informačních technologií. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DS-GVO.

 

Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Při přístupu uživatele na webovou stránku může být v jeho operačním systému uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Soubory cookie používáme za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti našich webových stránek. Kromě toho soubory cookie umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránky a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro tyto účely je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Na našich webových stránkách také používáme soubory cookie za účelem analýzy chování návštěvníků našich stránek při surfování.

Používáme soubory cookie za účelem analýzy chování návštěvníků našich stránek při surfování.

Dále používáme soubory cookie za účelem následného oslovení návštěvníků stránek na jiných webových stránkách cílenou reklamou související s jejich zájmy.

Také používáme soubory cookie za účelem poskytování cílené reklamy související s jejich zájmy na jiných webových stránkách.

Zpracování se provádí na základě § 15 odst. 3 TMG a čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu oprávněného zájmu pro výše uvedené účely. Takto shromážděné údaje jsou pomocí technických opatření pseudonymizovány. Přiřazení údajů k vaší osobě proto již není možné. Tyto údaje nebudou uloženy společně s jinými vašimi osobními údaji. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Soubory cookie se ukládají do vašeho počítače. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem příslušného technického nastavení v internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Jak spravovat (včetně deaktivace) soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích zjistíte kliknutím na níže uvedené odkazy:

Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Soubory cookie při použití Klarna Checkout

Pokladní řešení poskytuje společnost Klarna AB (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko) a používá soubory cookie, aby vám při používání pokladny poskytla ideální online zážitek na míru. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného technického nastavení v softwaru prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Podrobný seznam souborů cookie a vysvětlení jejich účelu najdete zde https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_at/checkout.pdf.

 

Použití služby Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků. Za tímto účelem bude společnost Google používat informace získané jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými jinými údaji společnosti Google. Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro předávání údajů do USA je k dispozici rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z oprávněného zájmu na poptávkově orientovaném a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem [ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Chcete-li zabránit tomu, aby služba Google Analytics shromažďovala data ze všech zařízení, můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Aby byl tento krok plně účinný, musíte se odhlásit ve všech používaných systémech a zařízeních. Pokud kliknete sem, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Odhlášení z Google Analytics. Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Použití reklam Bing

Na našich webových stránkách používáme technologii Bing Ads (bingads.microsoft.com). Jedná se o shromažďování a ukládání údajů, z nichž se pomocí pseudonymů vytvářejí profily používání. Tyto technologie poskytuje a provozuje společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Tato služba nám umožňuje sledovat aktivity uživatelů na našich webových stránkách, pokud tito uživatelé navštívili naše stránky prostřednictvím reklam Bing. Na vašem koncovém zařízení je uložen soubor cookie, který ve spojení se značkou Bing UET (Universal Event Tracking) uloženou na našich webových stránkách umožňuje shromažďovat a ukládat neosobní údaje o používání webových stránek. To zahrnuje dobu strávenou na webových stránkách, navštívené oblasti a reklamu Bing, ze které uživatel na naše webové stránky vstoupil. Osobní údaje o identitě uživatele nejsou shromažďovány.

Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z oprávněného zájmu na cílené reklamě a analýze účinku a efektivity této reklamy.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Pro tento účel můžete ukládání souborů cookie zabránit výběrem příslušného technického nastavení v softwaru prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Proti výše popsanému shromažďování údajů můžete vznést námitku na následujícím odkazu: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out Kromě toho se můžete odhlásit od používání souborů cookie třetími stranami tak, že navštívíte stránku Network Advertising Initiative pro odhlášení na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a provedete další informace o odhlášení, které jsou zde uvedeny. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Použití aplikace LiveZilla

Na našich webových stránkách používáme analytický nástroj společnosti LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen). Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků. Za tímto účelem jsou shromažďovány a ukládány údaje pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto údajů lze vytvořit profily uživatelů pod pseudonymem. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje shromážděné pomocí technologií LiveZilla nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek bez samostatně uděleného souhlasu dotyčné osoby a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z oprávněného zájmu na přímé komunikaci se zákazníky a na návrhu webových stránek v souladu s požadavky. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Námitku můžete uplatnit tak, že zabráníte ukládání souborů cookie prostřednictvím příslušného nastavení softwaru vašeho prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

 

Použití mouseflow

Na našich webových stránkách používáme analytický nástroj společnosti Mouseflow ApS (Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko). Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků. Za tímto účelem jsou shromažďovány a ukládány údaje pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto údajů lze vytvořit profily používání pod pseudonymem. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Pomocí nástroje pro sledování webu mouseflow se zaznamenávají náhodně vybrané jednotlivé návštěvy (pouze s anonymizovanou IP adresou). Vytváří se tak záznam pohybů myši a kliknutí se záměrem náhodně přehrávat jednotlivé návštěvy webových stránek a odvozovat z nich potenciální vylepšení webových stránek. Soubory cookie umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje shromážděné pomocí technologií mouseflow nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek bez samostatně uděleného souhlasu dotyčné osoby a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu.

Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z oprávněného zájmu na přímé komunikaci se zákazníky a na návrhu webových stránek podle potřeb. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Chcete-li tak učinit, můžete deaktivovat nahrávání na všech webových stránkách, které používají mouseflow globálně pro prohlížeč, který právě používáte, na následujícím odkazu: https://www.mouseflow.com/opt-out/

 

Použití funkce remarketingu nebo "podobných cílových skupin" společnosti Google Inc.

Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu nebo "podobné cílové skupiny" společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Tato funkce slouží k analýze chování návštěvníků a jejich zájmů. Společnost Google používá soubory cookie k analýze používání webových stránek, která je základem pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Soubory cookie se používají k zaznamenávání návštěv webových stránek a anonymizovaných údajů o jejich používání. Osobní údaje návštěvníků webových stránek se neukládají. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku v síti Google Display Network, zobrazí se vám reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve navštívené oblasti produktů a informací. Vaše údaje mohou být předány také do USA. Pro předávání údajů do USA platí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu oprávněného zájmu cílení reklamy na návštěvníky webových stránek zobrazováním personalizovaných reklamních sdělení souvisejících se zájmem návštěvníků webových stránek poskytovatele při návštěvě jiných webových stránek v síti Google Display Network.

Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí níže uvedeného odkazu a stažením a instalací zásuvného modulu, který je zde uveden: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de Alternativně můžete zakázat používání souborů cookie třetími stranami tak, že navštívíte stránku Network Advertising Initiative pro odhlášení na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a provedete další informace o odhlášení, které jsou zde uvedeny. Další informace o remarketingu Google a souvisejících zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/

 

Použití sledování konverzí Google AdWords

Na našich webových stránkách používáme online reklamní program "Google AdWords" a v této souvislosti sledování konverzí (vyhodnocení akce návštěvy). Sledování konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, do vašeho počítače se uloží soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a my budeme schopni rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat na webových stránkách zákazníků AdWords. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí. Zde se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z oprávněného zájmu na cílené reklamě a analýze účinku a efektivity této reklamy. Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Za tímto účelem můžete ukládání souborů cookie zabránit výběrem příslušného technického nastavení v softwaru prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Personalizovanou reklamu můžete navíc deaktivovat v nastavení reklamy společnosti Google. Pokyny, jak to udělat, najdete na https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Kromě toho můžete deaktivovat používání souborů cookie poskytovateli třetích stran tak, že navštívíte deaktivační stránku Network Advertising Initiative na https://www.networkadvertising.org/choices/ a použijete další informace o odhlášení, které jsou zde uvedeny. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

 

Použití remarketingu na Facebooku

Na našich webových stránkách používáme remarketingovou funkci "Custom Audiences" od společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook"). Tato funkce slouží k cílení reklamy na návštěvníky webových stránek na základě jejich zájmů na sociální síti Facebook. Za tímto účelem byl na webové stránky implementován remarketingový tag společnosti Facebook. Tato značka při návštěvě webové stránky naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. To přenáší na server Facebooku, které z našich stránek jste navštívili. Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Když navštívíte sociální síť Facebook, zobrazí se vám personalizované reklamy související s vašimi zájmy. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu oprávněného zájmu pro výše uvedený účel. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Chcete-li tak učinit, můžete zde deaktivovat remarketingovou funkci "Custom Audiences".

Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook, o vašich právech v tomto ohledu a o možnostech ochrany vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Použití systému Live Chat LiveZilla

Na našich webových stránkách používáme chatovací systém společnosti LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen).

Systém slouží ke komunikaci mezi vámi a námi jako poskytovateli. Při tomto procesu se také shromažďují a ukládají údaje pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto údajů lze vytvořit profily používání pod pseudonymem. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje shromážděné pomocí technologií LiveZilla nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek bez samostatně uděleného souhlasu dotyčné osoby a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z oprávněného zájmu na přímé komunikaci se zákazníky a na designu webových stránek podle potřeb. Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Námitku můžete uplatnit tak, že zabráníte ukládání souborů cookie prostřednictvím příslušného nastavení softwaru vašeho prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

 

Využití YouTube

Na našich webových stránkách používáme funkci pro vkládání videí YouTube od společnosti YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube"). YouTube je společnost spojená se společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"), přidružená společnost. Funkce zobrazuje videa uložená na YouTube v iFrame na webových stránkách. Je aktivována možnost "Režim rozšířené ochrany dat". To znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Pouze při sledování videa se informace o něm přenášejí do služby YouTube a ukládají se tam. Další informace o shromažďování a používání údajů společnostmi YouTube a Google, o vašich právech v tomto ohledu a o způsobech ochrany vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

 

Použití GoogleMaps

Na našich webových stránkách používáme funkci pro vkládání map GoogleMaps společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Funkce umožňuje vizuální zobrazení geografických informací a interaktivních map. Společnost Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje od návštěvníků stránek, na kterých jsou integrovány mapy GoogleMaps. Další informace o shromažďování a používání údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/privacypolicy.html. V centru ochrany osobních údajů můžete také změnit nastavení, abyste mohli spravovat a chránit své údaje zpracovávané společností Google. Vaše údaje mohou být předány také do USA. Pro předávání údajů do USA platí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Za tímto účelem je nutné vypnout aplikaci JavaScript v prohlížeči. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek, jako je například interaktivní zobrazení mapy, v plném rozsahu.

 

Používání aplikace Channel Pilot

Tato webová stránka používá ChannelPilot, online marketingový nástroj společnosti Channel Pilot Solutions GmbH. Použití je založeno na čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f. DSGVO. ChannelPilot používá takzvané "cookies", textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek, jako například

- Typ/verze prohlížeče,
- URL odkazu (dříve navštívená stránka),
- Název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
- Čas požadavku serveru

jsou zpravidla přenášeny na server ChannelPilot v Německu a tam ukládány. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby ChannelPilot se nespojuje s ostatními údaji služby ChannelPilot. Kromě toho je IP adresa uložena v systému ChannelPilot pouze dočasně po krátkou dobu (obvykle maximálně 24 hodin) a poté je znemožněno její rozpoznání. Ukládání do mezipaměti se provádí bez výjimky za účelem detekce možných podvodů s prokliky (detekce botů).

Za provozovatele těchto webových stránek bude ChannelPilot tyto informace používat k vyhodnocování výkonnosti připojených online marketingových kanálů, jako je idealo.de nebo Google Shopping. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností ChannelPilot a zpracování těchto údajů společností ChannelPilot pomocí možnosti odhlášení, která je k dispozici na následujícím odkazu: www.channelpilot.de/optout. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Soubor cookie pro odhlášení je platný pouze v posledním použitém prohlížeči. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči odstraníte, budete muset soubor cookie opt-out nastavit znovu.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s ChannelPilotem naleznete na www.channelpilot.de/datenschutz.

 

Doba skladování

Po úplném zpracování smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční doby, poté s ohledem na zákonné, zejména daňové a obchodněprávní lhůty pro uchovávání, a po uplynutí této doby budou vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.

Údaje budou uloženy po dobu trvání záruční doby.

 

Právo subjektu údajů

Podle čl. 15 až 20 DSGVO máte při splnění zákonných požadavků následující práva: právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů. Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 21 odst. 1 DSGVO. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO, jakož i proti zpracování za účelem přímého marketingu. Pokud si přejete, kontaktujte nás. Kontaktní údaje najdete v našem tisku.

 

Právo podat stížnost dozorovému úřadu

V souladu s článkem 77 DSGVO máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů neprobíhá zákonným způsobem.

 

Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Rádi bychom upozornili, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na tyto webové stránky společnosti EnergieWerk Ost GmbH. Nemáme žádný vliv na to, zda jiní poskytovatelé dodržují platné předpisy o ochraně osobních údajů, ani to nekontrolujeme.

poslední aktualizace: 25.04.2018